Slow interventies

Het verhogen van het zelf ontwikkelend vermogen bij mensen staat bij de Slow interventies centraal. Dit heeft een blijvend effect als ontwikkelen van binnenuit komt, vanuit wat je raakt en wat je daarbij voelt en denkt.  De Slow reflector als hulpmiddel bij het merendeel van de interventies geeft als uitkomst rakende koester-ontwikkel en gesprekspunten.

De slow reflector is gebaseerd op de principes van persoonlijk leiderschap. Hierbij ligt de nadruk op jouw eigen regie over je werk en leven en het vanuit jezelf in beweging komen. Het inzetten van de slow reflector app is makkelijk in het gebruik en tijds besparend t.o.v. bijvoorbeeld 360gr feedback.  Het aan de slag gaan met de aan de ontwikkelpunten gekoppelde micro learnings dragen direct bij aan het ontwikkelvermogen.  Het is daarmee een effectieve manier van leren en ontwikkelen.  

De gesprekspunten zijn verwerkt in een dialoograpportage om met feedbackgevers verdiepend in gesprek te gaan.  Je leert elkaar anders en beter kennen en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Het draagt bij aan het onder eigen regie samen ontwikkelen en zorgt voor meer rust op het werk en minder werkdruk: gedeelde druk is halve druk!

De interventies worden hieronder in generieke zin omschreven. Wij gaan graag in gesprek om deze passend te maken zodat ze in taal, toon en resultaat aansluiten bij wat er speelt en wat er nodig is.