Workshop 'stimuleren leercultuur'

Het werken aan ‘zelf ontwikkelen’ door aandacht te hebben voor de eigen regie op persoonlijke en professionele groei vraagt om een omgeving waar methodieken, structuren en leiderschap hierop aansluiten. Het vraagt een cultuur van leren met een constructieve onderstroom (gevoelens, gedachten, sfeer, werkklimaat, etc.). Zelf ontwikkelen en zelf organiseren gaan hierbij hand in hand en vraagt om (samen) te werken op grond van de onderlinge verhoudingen en relaties meer dan de hiërarchische of andere vormen van structuren. 

Deze workshop wordt uitsluitend in company aangeboden met min. 8 max. 12 deelnemers.

3 dagdelen   €495,- p/p   Kim Linders, Lisa Scheeren, Rose Hermans   In overleg

De leercultuur is de som van de gedragingen (bijv. voorbeeldgedrag) en de handelingen (bijv. werkplekleren) van mensen in de organisatie ten aanzien van het stimuleren en vormgeven van leren en ontwikkelen in de praktijk van alledag. De onderstroom in een organisatie gaat over het onbewust, irrationele en associatieve van de mensen die er werken. Het zijn de onuitgesproken, onzichtbare beelden, gevoelens en gedachten die van invloed zijn op het functioneren van de organisatie. 

In deze workshop wordt aan de hand van de uitkomsten van de Slow reflector ‘stimuleren leercultuur’ een actieplan opgesteld dat bijdraagt om de leercultuur te stimuleren c.q. te optimaliseren. Dit ‘actie gericht’ plan dat bestaat uit quick wins en slow wins wordt aan de hand van de bij interventie 6 behandelde aanspreekcirkel met de zorgprofessionals opgepakt. Belangrijk is dat de acties aansluiten en samenhangen met activiteiten en plannen die al ‘draaien’.

Praktische informatie

  • Minimaal 8 en maximaal 10 personen.
  • Twee dagdelen op een inspirerende locatie (valt niet onder subsidie)
  • Een online verdiepingsmodule op de quick en slow wins.
  • Een terugkomdagdeel op locatie (vier weken na eerste workshop).
  • Slow reflector stimuleren leercultuur.
  • Analyse slow reflector stimuleren leercultuur.
  •  

wat levert de workshop op?

Het effect van uitspreken naar aanspreken is dat mens elkaar beter en anders leren kennen, elkaar eerder en sneller opzoeken en meer begrip voor elkaar hebben. Het draagt bij aan een algemeen positief gevoel over jezelf en over de ander. Door elkaar waarderend aan te spreken verhoogt de cyclus het leereffect en draagt daardoor bij aan een constructieve leercultuur. Dit biedt een mooi fundament om de beweging naar duurzame inzetbaarheid samen verder in te zetten en samen na te gaan hoe ze hun eigen toekomst zien en hoe problemen samen op te lossen.

Investering

€ 495,- per deelnemer*, excl. locatiekosten

Voor organisaties die onder de IMEUD-regeling vallen gelden de zeer gunstige subsidievoorwaarden. Zie onder Voorkeur trajecten regeling D.I..

De training is btw vrijgesteld volgens de CRKBO-regeling. Daarnaast voldoet Slow opleidingen aan het keurmerk van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), waarbij Slow is aangesloten.

*) vraag bij meer dan 8 deelnemers naar onze in company prijzen.

Meer informatie over Slow interventies

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waar je werkzaam bent. Dat maakt het makkelijker voor ons om jou de juiste informatie te verstrekken
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer