Gesprekken met slow reflectlor

Zoek je als organisatie andere manieren om met elkaar in gesprek te zijn en wil je dat mensen meer zelf regie voeren over hun eigen persoonlijke professionele groei? Dan heb je aan de Slow reflector een passend hulpmiddel om als interventie in te zetten bij functionering, ontwikkel- en voortgangsgesprekken.

Het uitgangspunt bij deze interventie is dat je als organisatie na een uitvoerige instructie zelf met de Slow reflector aan de slag gaat. Begeleiding op afstand en op fysiek op locatie is beschikbaar.

info Slow reflector
tarieven Slow reflector
Ontwikkelvermogen

De Slow reflector geeft, in een state of the art app, aan de hand van rakende en verdiepende stellingen die inzicht geven in koester- en ontwikkelpunten en hoe zelf meer gebruik te maken van je ontwikkelvermogen en daar met feedbackgevers over in gesprek te gaan.

Elk specifiek ontwikkel- en belemmerpunt is gekoppeld aan een actiegerichte microlearning die betekenis, verdieping, achtergronden, oefeningen en andere leer- en werkvormen geeft om zelf aan de slag te gaan met ontwikkelen. De stellingen die ten grondslag liggen aan de ontwikkel- en belemmerpunten zijn gericht op gevoel en gedrag.

Aan de hand van het Slow reflector procesboek word je meegenomen om de Slow reflector in de organisatie in te zetten. In welk tempo, in welke frequentie, voor wie en wanneer stellen we in overleg vast.

Naast de medewerker die zelf de stelling in de app invult, nodigt deze twee tot vier feedbackgevers uit. Hierdoor ontstaat een completer beeld dat het inzicht door reflectie versterkt en de dialoog door gesprekspunten verdiept. De Slow reflector is een versneller bij zelf ontwikkelen door intrinsieke triggers en inzichten met makkelijke en passende microlearnings die hierbij aansluiten.

Medewerkers vullen via de Slow reflector app de stellingen in en nodigen op eenvoudige wijze zelf feedbackgevers uit via bijvoorbeeld WhatsApp of mail. Nadat alle stellingen zijn ingevuld downloadt de medewerker de bijbehorende rapportages: reflectie en dialoog met daarin opgenomen zijn/haar ontwikkel-, belemmer en gesprekspunten. De reflector geeft drie microlearnings en de medewerker kiest zelf ook drie microlearnings en gaat daar zelf mee aan de slag met online instructie en ondersteuning.

Slow reflector

wat levert het op?

  • Door koester en ontwikkelpunten snel naar verdieping en raken in gesprek
  • Meer begrip voor elkaar, elkaar beter en vooral anders leren kennen
  • Tijdsbesparing door gebruiksvriendelijke app en korte rapportages
  • Zelf effectief aan de slag door micro learnings die aansluiten op ontwikkelpunten
  • Meer gebruik maken van ontwikkelvermogen ten behoeve van de groei van jezelf, je team en je organisatie.

Investering

De investering hangt af van de specifieke inrichting en behoefte van je organisatie. Wij gaan hier graag over in gesprek. Voor organisaties die onder de IMEUD-regeling vallen gelden de zeer gunstige subsidievoorwaarden. Zie onder Voorkeur trajecten regeling D.I..

Meer informatie over Slow interventies

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waar je werkzaam bent. Dat maakt het makkelijker voor ons om jou de juiste informatie te verstrekken
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer