Traject relatiegericht leiderschap

Een goede relatie tussen medewerker en leidinggevenden levert werkplezier, betere resultaten en behoud van medewerkers op. Hoe kom ik goed in contact? Hoe geef ik medewerkers regie en hoe pakken medewerkers regie? Hoe verhoog ik het ontwikkelvermogen? Waar geef ik wel en waar juist geen autonomie?

Dit zijn vragen die hier spelen. De leidinggevende is dus een belangrijke speler in het werken aan het ontwikkelvermogen, zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid. De focus ligt bij dit traject op het contact en de relatie tussen leidinggevenden onderling en met de medewerkers.

Dit traject wordt uitsluitend in company aangeboden met min. 8 max. 12 deelnemers.

“” 10 dagdelen   “”/ €2.250,- p/p   “”/ Irene van der Laan, Rose Hermans   “”/ In overleg
Relatiecirkel

De thema’s van dit leiderschapstraject zijn het verbeteren en verdiepen van de onderlinge verhoudingen en het versterken van de arbeidsrelaties als leidinggevenden met elkaar en met de medewerkers.

In de relatiecirkel hiernaast zijn de elementen van relatiegericht leiderschap opgenomen. Het ‘kloppend hart’ is het contact. Het contact, de contactgrens waar relaties en onderlinge verhouding inhoud krijgen vanuit: zien, voelen en denken en waar gewerkt wordt aan het vertrouwen om elkaar meer regel -en ontwikkelruimte te geven en te nemen.

Het leiderschapstraject bestaat uit een drie daagse training waarbij de elementen betrokkenheid, verbondenheid, kwetsbaarheid en ondernemendheid, gevoed door gevoelens, authenticiteit, vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal staan. De intervisie (voor zover deze al niet plaatsvinden) zijn gestoeld op de socratisch (reflectieve) methodiek en de themabijeenkomsten komen voort uit de behoefte van de deelnemers aan het traject.

De uitgangspunten van relatiegericht leiderschap: 

 1. de intrinsieke betrokkenheid over en weer gestut door wederkerigheid en gastvrijheid: gevoed door een gevoel van echtheid.
 2. de oprechte verbondenheid, over en weer gestut door wederzijds afhankelijkheid en mensgerichte gelijkwaardigheid: gevoed door een gevoel van empathisch vertrouwen in elkaar.
 3. de zichtbare kwetsbaarheid over en weer gestut tussen het durven hebben van onenigheid en het integer handelen; gevoed door gevoel van veiligheid.
 4. de actieve ondernemendheid over en weer gestut door nieuwsgierigheid en zorgvuldigheid; gevoed door gevoel van verantwoordelijkheid.

wat levert dit traject op?

Het resultaat van dit traject is een effectieve, stimulerende sturing op onderlinge verhoudingen en arbeidsrelaties als fundament voor zelf ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en zelf organiseren. Het draagt bij aan met elkaar samenwerken, met elkaar uitdagingen aan gaan en niet in de laatste plaatst de kwaliteit van de dienstverlening.

Belangijker is echter ook dat door het versterken en verbeteren van de verhoudingen en relaties leidinggevenden en medewerkers langer in hun functie blijven dan wel langer bij de organisatie. Daarmee draagt relatiegericht leiderschap DIRECT bij aan het behoud van mensen in organisaties.

Praktische informatie:

 • Minimaal 8 en maximaal 12 personen.
 • 3-daagse training verdeeld over 2 dagen en 1 dag (binnen twee weken).
 • Inspirerende locatie (valt niet onder subsidie).
 • 6 intervisie bijeenkomsten van 1⁄2 dagdeel verdeeld over 12 maanden.
 • 3 themabijeenkomsten van 1 dagdeel verdeeld over 12 maanden.
 • 0-1 meting slow reflector persoonlijk leiderschap bij aanvang en na 9 maanden.
 • 2 begeleiders.

Investering

€ 2.250,- per deelnemer*, excl. locatiekosten

Voor organisaties die onder de IMEUD-regeling vallen gelden de zeer gunstige subsidievoorwaarden. Zie onder Voorkeur trajecten regeling D.I..

Voor organistaies die binnen de Sectorinstituut Transport & Logistiek vallen, verwijzen wij naar Toekomstgericht leiderschap in transport en Logistiek.

De training is btw vrijgesteld volgens de CRKBO-regeling. Daarnaast voldoet Slow opleidingen aan het keurmerk van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), waarbij Slow is aangesloten.

*) vraag bij meer dan 8 deelnemers naar onze in company prijzen.