Workshop 'van uitspreken naar aanspreken'

Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, niet in de laatste plaats door Corona en de gevolgen ervan. De een is er wel klaar mee, de ander nog helemaal niet. Juist in deze fase waarin de beweging naar duurzame inzetbaarheid verder wordt ingezet, is het van belang dat medewerkers de gelegenheid krijgen en nemen om zich uit te spreken, om zich echt gehoord te voelen door collega’s, leidinggevenden en alle andere waarmee samengewerkt wordt. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt durf en moed om gevoelens en gedachten te delen over jezelf, over anderen, over situaties uit te spreken en daarbij goed naar elkaar te luisteren.

De workshop staat dan ook in het teken van het geven en nemen van ruimte om naar elkaar te luisteren om daaruit afspraken te maken. Afspraken die vanuit vertrouwen en verbinding met elkaar gemaakt worden. Vaak wordt er direct naar oplossingen gezocht, terwijl mensen zich niet gehoord voelen. Dit is waar het vaak mis gaat en waar veel winst valt te halen als je weet hoe hier mee om te gaan.

Deze training wordt uitsluitend in company aangeboden met min. 8 max. 12 deelnemers.

3 dagdelen   €495,- p/p   Lisa Scheeren, Rose Hermans   In overleg

De reflectie- en dialoograpportage uit de Slow reflector wordt ingezet om het uitspreken van gevoelens en gedachten te faciliteren en de juiste vragen te stellen die bijdragen om situaties met elkaar te bespreken. Met de dialoog rapportage gaan medewerkers zelfstandig met elkaar in gesprek tussen de beide workshop dagen in.

De stap naar aanspreken vindt plaats vanuit het gewaardeerd voelen. Aanspreken is moeilijk om te doen en lastig om te ontvangen. Het raakt aan de behoefte het goed te willen doen en de behoefte om niet afgewezen te worden, erbij te horen. Aanspreken wordt al snel als kritiek ervaren en daarmee gaat een belangrijk leermoment verloren. Het waarderend aanspreken neemt een belangrijke plaats in tijdens de workshop. Als methodiek wordt de Slow aanspreekcirkel ingezet, die hiernaast staat afgebeeld.

Praktische informatie

  • Minimaal 8 en maximaal 12 personen.
  • Twee dagdelen op een inspirerende locatie.
  • Slow reflector aanspreken: 0 en 1 meting.
  • Een online verdiepingsmodule op de uitkomsten van de reflector.
  • Een terugkomdagdeel op locatie (vier weken na eerste workshop).
  • Train de trainer mogelijkheden.

wat levert de workshop op?

Het effect van uitspreken naar aanspreken is dat mens elkaar beter en anders leren kennen, elkaar eerder en sneller opzoeken en meer begrip voor elkaar hebben. Het draagt bij aan een algemeen positief gevoel over jezelf en over de ander. Door elkaar waarderend aan te spreken verhoogt de cyclus het leereffect en draagt daardoor bij aan een constructieve leercultuur. Dit biedt een mooi fundament om de beweging naar duurzame inzetbaarheid samen verder in te zetten en samen na te gaan hoe ze hun eigen toekomst zien en hoe problemen samen op te lossen.

Investering

€ 495,- per deelnemer*, excl. locatiekosten

Voor organisaties die onder de IMEUD-regeling vallen gelden de zeer gunstige subsidievoorwaarden. Zie onder Voorkeur trajecten regeling D.I..

De training is btw vrijgesteld volgens de CRKBO-regeling. Daarnaast voldoet Slow opleidingen aan het keurmerk van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), waarbij Slow is aangesloten.

*) vraag bij meer dan 8 deelnemers naar onze in company prijzen.

Meer informatie over Slow interventies

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waar je werkzaam bent. Dat maakt het makkelijker voor ons om jou de juiste informatie te verstrekken
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer