Slow opleidingen

Onze opleidingen zijn erop gericht om zelf ontwikkelen te stimuleren ofwel dat je als professional erop gericht bent de ander in staat te stellen met persoonlijke- en teamontwikkeling aan de slag te gaan. Hiervoor gebruiken we de aanspreekcirkel en de relatiecirkel als methodiek en het slow talk kaartspel en de slow reflector app als instrumenten.