training begeleiden slow reflectlor gesprekken en sessies

Zoek je als organisatie andere manieren om met elkaar in gesprek te zijn en wil je dat mensen meer zelf regie voeren over hun eigen persoonlijke professionele groei? Wil je als team een slag maken met teamontwikkeling? Dan heb je aan de Slow reflector een passend hulpmiddel om als interventie in te zetten bij functionering, ontwikkel- en voortgangsgesprekken en bij team ontwikkeltrajecten.

Het uitgangspunt bij deze interventie is dat interne coaches en of leidinggevenden getraind worden om Slow reflector gesprekken en sessies te begeleiden. Voor de (team)sessies wordt gebruik gemaakt van de team reflector. Bij deze interventie geldt dat de inzet van de interne coach erop gericht is om te komen tot zelfredzaamheid in ontwikkelen zowel individueel als voor het team.

Deze training wordt uitsluitend in company aangeboden met min. 6 max. 10 deelnemers.

info Slow reflector
tarieven Slow reflector
8 dagdelen   €1.295,- p/p   Irene van der Laan, Lisa Scheeren   In overleg
Ontwikkelvermogen

De Slow reflector geeft, in een state of the art app, aan de hand van rakende en verdiepende stellingen inzicht in koester- en ontwikkelpunten die inzichten geven hoe zelf meer gebruik te maken van je ontwikkelvermogen en daar met feedbackgevers over in gesprek te gaan.

Elk specifiek ontwikkel- en belemmerpunt is gekoppeld aan een actiegerichte microlearning die betekenis, verdieping, achtergronden, oefeningen en andere leer- en werkvormen geeft om zelf aan de slag te gaan met ontwikkelen. De stellingen die ten grondslag liggen aan de ontwikkel- en belemmerpunten zijn gericht op gevoel en gedrag.

Aan de hand van het Slow reflector procesboek word je door de interne coach meegenomen om de Slow reflector in de organisatie in te zetten bij gesprekken en sessies. In welk tempo, in welke frequentie, voor wie en wanneer stellen we in overleg vast. Ditzelfde geldt voor mogelijke team ontwikkeltrajecten.

Naast de medewerker die zelf de stelling in de app invult, nodigt deze twee tot vier feedbackgevers uit. Hierdoor ontstaat een completer beeld dat het inzicht door reflectie versterkt en de dialoog door gesprekspunten verdiept. De Slow reflector is een versneller bij zelf ontwikkelen door intrinsieke triggers en inzichten met makkelijke en passende microlearnings die hierbij aansluiten.

De interne coaches die getraind zijn worden door optioneel door een externe coach van Slow begeleidt bij de start van de gesprekken met medewerkers of eerste teamsessies onder observatie van de externe coach plaats. Hierover worden tijdens de kennismaking nadere afspraken gemaakt.

Slow reflector

wat levert gesprekken en sessies op?

  • Door koester en ontwikkelpunten snel naar verdieping en raken in gesprek en bij sessies.
  • Meer begrip voor elkaar, elkaar beter en vooral anders leren kennen.
  • Tijdsbesparing door gebruiksvriendelijke app en korte rapportages.
  • Zelf effectief aan de slag door micro learnings die aansluiten op ontwikkelpunten.
  • Meer gebruik maken van (team)ontwikkelvermogen ten behoeve van de groei van jezelf, je team en je organisatie.
  • Ondersteuning door interne coach geeft aanvullende deskundigheid.
  • Ondersteuning door interne coach bespaart interne instructie tijd.

WAT LEVERT de training OP?

  • Interne borging van begeleiding reflector gesprekken en sessies
  • Besparing op externe coach/begeleidingskosten
  • Jobcrafting kansen voor medewerker (rol interne coach)

Investering

€ 1.295,- per deelnemer*.

Voor organisaties die onder de IMEUD-regeling vallen gelden de zeer gunstige subsidievoorwaarden. Zie onder Voorkeur trajecten regeling D.I.

De training is btw vrijgesteld volgens de CRKBO-regeling. Daarnaast voldoet Slow opleidingen aan het keurmerk van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), waarbij Slow is aangesloten.

*) vraag bij meer dan 6 deelnemers naar onze in company prijzen.

Meer informatie over Slow interventies

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waar je werkzaam bent. Dat maakt het makkelijker voor ons om jou de juiste informatie te verstrekken
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer