Marco Geertsen

Mijn ervaring is dat bedrijfs- en team doelstellingen op rationele wijze worden gepresenteerd, inclusief bijhorende mijlpalen en KPI's. Zonder de vraag te stellen of de mensen die het moeten realiseren voldoende bagage hebben om het te kunnen uitvoeren. 

Met bagage bedoel ik hier alle cognitieve en niet cognitieve vaardigheden om in samenwerkingsverband te kunnen opleveren. Daarenboven is het van belang hoe het team wordt samengesteld.

Vaak lijkt het erop dat doelstelling, ambitie en realisme (in ieder geval in tijd) ver uit elkaar liggen. Om een praktisch voorbeeld te noemen; Helmond Sport definieert als doelstelling/ambitie dat ze met de huidige spelersgroep, volgend jaar Champions League willen gaan voetballen.

De ervaringen die ik heb met de SLOW methodiek is,  dat deze handvatten biedt om enthousiaste teams te bouwen, die met veel gevoel voor eigenaarschap en initiatief, de gedefinieerde doelstellingen halen. En sterker nog, dat met veel plezier doen!

By