Slow onderzoek

Hoe zit het eigenlijk met het ontwikkelvermogen van je organisatie? De Slow onderzoek toepassing geeft een analyse over het ontwikkelvermogen van de organisatie. Aan de hand van op maat gemaakte stellingen en onderwerpen verkrijg je inzicht in het ontwikkelvermogen van de organisatie. Het is een alternatief voor de bestaande medewerkers tevredenheidsonderzoeken. De uitkomsten van de analyse worden in dialoogsessies besproken en begeleid en leiden tot gerichte en passende interventies om het ontwikkelvermogen te versterken. 

De toepassing Slow onderzoek wordt ingezet als hulpmiddel om te komen tot gedragsverandering, hogere betrokkenheid en tevredenheid in de organisatie.