Voorkeur trajecten

Regeling duurzame inzetbaarheid.

Hartelijk welkom op onze pagina over de VVT AO regeling duurzame inzetbaarheid (meer informatie).

Om tot een passende keuze van interventies te komen zijn in de aanmeld procedure 4 stappen opgenomen:

 1. Aanmelden en scan
  Meld je aan en vul een korte scan in
 2. Advies
  Ontvang persoonlijk advies over de geschikte interventies voor jouw organisatie
 3. Keuze en aanvragen
  Met de aanbeveling zoek je een interventiepartner die voor jou een maatwerk afspraak – en offerte uitbrengt. Binnen zes weken dien je je aanvraag in, tot die tijd wordt je budget gereserveerd
 4. Goedkeuring en aan de slag

Hier nogmaals de link naar de aanmeld scan: https://vvtwerktaanmorgen.nl/aanmelden/

Wij gaan graag als interventiepartner graag in gesprek om te komen tot een maatwerk afspraak en voorstel. Ter informatie hebben wij op grond van onze ervaringen een drietal voorkeurstrajecten hieronder opgenomen.

Vanuit de ambitie van Slow om zelf ontwikkelen bij organisaties te stimuleren en te ondersteunen hebben we een drietal voorkeurstrajecten ingericht die aansluiten voor de drie organisatievarianten: 10-499; 500-1000 en 1000+ medewerkers. Uitgangspunt is hierbij dat organisaties ook van binnenuit ontwikkelen en dus bij voorkeur met eigen medewerkers en leidinggevenden. Deze trajecten zijn hierop ingericht en de Slow reflector past hierbij als instrument om vanuit het thema duurzame inzetbaarheid te werken aan zelf ontwikkelen. Hierdoor wordt zelf ontwikkelen meteen toepasbaar op andere thema’s die in de zorgorganisaties. De onderliggende methodiek is die van de aanspreekcirkel: samen vanuit eigen regie op een gestructureerde, rakende manier in gesprek zijn (met jezelf en met elkaar).

Voorstel 1: 10-499 medewerkers: € 20.000,-

 • Introductie duurzame inzetbaarheid directie/ leidinggevenden; 1 dd
 • Training begeleiden slow reflector gesprekken en sessies, 8 dd, max 8 deelnemers
 • Uitrol slow reflector gesprekken duurzaam inzetbaarheid bij alle medewerkers
  (in afstemming en samenhang met bestaande gesprekscycli)

Uitgangspunt bij het voorkeurstraject is dat alle medewerkers in de afgesproken periode de Slow reflector duurzaam inzetbaarheid inzetten bij het ontwikkelgesprek met als thema ‘werken aan duurzaam inzetbaarheid door zelf ontwikkeling’ .

De investering in de Slow reflector hangt af van het soort abonnement dat gekozen wordt (eenmalig, één jaar of drie jaar) en het aantal medewerkers in de organisatie. Bij dit voorstel wordt uitgegaan van het tarief voor 1 jaar (reflector wordt 2 keer ingezet) met micro learnings bij gemiddeld aantal 375.

Indien de reflector voor minder dan het bovenstaande gemiddeld aantal wordt ingezet wordt minder prijs gerekend. Bij een minderprijs is er mogelijk ruimte voor andere interventies. Indien er meer medewerkers zijn (tot 499 medewerkers) komen deze voor rekening van Slow.

Voorstel 2: 500 – 999 medewerkers: € 40.000,-

 • Introductie duurzame inzetbaarheid directie/ leidinggevenden; 1 dd
 • Training begeleiden slow reflector gesprekken en sessies, 8 dd, max 8 deelnemers
 • Uitrol slow reflector gesprekken duurzaam inzetbaarheid bij alle medewerkers
  (in afstemming en samenhang met bestaande gesprekscycli)
 • Workshop stimuleren leercultuur, 6 dd, maximaal 12 deelnemers
 • Workshop van uitspreken naar aanspreken, 6 dd maximaal 12 deelnemers

Uitgangspunt bij het voorkeurstraject is dat alle medewerkers in de afgesproken periode de Slow reflector duurzaam inzetbaarheid inzetten bij het ontwikkelgesprek met als thema ‘werken aan duurzaam inzetbaarheid door zelf ontwikkeling’.

De investering in de Slow reflector hangt af van het soort abonnement dat gekozen wordt (eenmalig, één jaar of drie jaar) en het aantal medewerkers in de organisatie. Bij dit voorstel wordt uitgegaan van het tarief voor 1 jaar (reflector wordt 2 keer ingezet) met micro learnings bij gemiddeld aantal 750.

Indien de reflector voor minder dan het bovenstaande gemiddeld aantal wordt ingezet wordt minder prijs gerekend. Bij een minderprijs is er mogelijk ruimte voor andere interventies. Indien er meer medewerkers zijn (tot 999 medewerkers) komen deze voor rekening van Slow.

Voorstel 3: 1000 – en meer medewerkers: € 60.000,-

 • Introductie duurzame inzetbaarheid directie/ leidinggevenden; 1 dd
 • Training begeleiden slow reflector gesprekken en sessies, 8 dd, max 12 deelnemers
 • Uitrol slow reflector gesprekken duurzaam inzetbaarheid bij alle medewerkers
  (in afstemming en samenhang met bestaande gesprekscycli)
 • Workshop stimuleren leercultuur, 6 dd, maximaal 12 deelnemers
 • Workshop van uitspreken naar aanspreken, 6 dd maximaal 12 deelnemers
 • Workshop integreren aanspreekcirkel, 6 dd, maximaal 12 deelnemers

Uitgangspunt bij het voorkeurstraject is dat alle medewerkers in de afgesproken periode de Slow reflector duurzaam inzetbaarheid inzetten bij het ontwikkelgesprek met als thema ‘werken aan duurzaam inzetbaarheid door zelf ontwikkeling’.

De investering in de Slow reflector hangt af van het soort abonnement dat gekozen wordt (eenmalig, één jaar of drie jaar) en het aantal medewerkers in de organisatie. Bij dit voorstel wordt uitgegaan van het tarief voor 1 jaar (reflector wordt 2 keer ingezet) met micro learnings bij gemiddeld aantal 1.500.

Indien de reflector voor minder dan het bovenstaande gemiddeld aantal wordt ingezet wordt minder prijs gerekend. Bij een minderprijs is er mogelijk ruimte voor andere interventies. Indien er meer medewerkers zijn (tot 999 medewerkers) komen deze voor rekening van Slow. Bij meer dan 2.000 medewerkers wordt een meerprijs berekend. Dit vindt in overleg plaats.