Slow soft controls

Ben je op zoek naar de juiste balans tussen soft controls en hard controls en vind je het interessant om hierop te sturen? De Slow soft controls meet in samenspraak vastgestelde indicatoren. Deze zijn gericht op het gevoel en gedrag en zorgen, gecombineerd met de hard controls, voor meer balans in de sturing van de organisatie. De Slow soft controls toepassing zorgt voor passende en effectieve verslaglegging en sturing. Het draagt bij aan het realiseren van doelen en het managen van risico’s. Door het invullen van stellingen in de Slow reflector app gericht op de samengestelde soft controls krijg je direct een beeld van de kwaliteit hiervan.

De toepassing Slow soft controls wordt ingezet als hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van en het sturen op soft controls en het meten hiervan.