Beïnvloeden en beïnvloed worden

Echt ‘iets gedaan krijgen’ vanuit een krachtige, volwassen houding en uitstraling is de kern van de training ‘Beinvloeden en beïnvloed worden’. De uitdaging is om dit te doen vanuit gedrag dat hierbij één op één past!

Aaron A de Haas

 

Beïnvloeden en beïnvloed worden is twee richtingsverkeer: het gaat er om dat jij iets van anderen gedaan krijgt en dat anderen iets van jou gedaan krijgen. In de huidige tijdsgeest lukt dit minder en minder vanuit de traditionele hiërarchische machtsstructuren. Dit is ook niet wenselijk want het ontneemt mensen van de eigen verantwoordelijkheid en creëert eerder een ongewenste afhankelijkheid. Daarnaast krijgen organisaties meer en meer open structuren waar ‘echt’ samenwerken een belangrijke factor is. Iets van een ander gedaan krijgen begint met iets voor een ander te doen(bijvoorbeeld echt naar de ander luisteren). Deze overtuiging ligt o.a. ten grondslag aan de kracht van wederkerigheid als fundament om invloed uit te oefenen. Dit vraagt om een krachtige volwassen houding, uitstraling en een gedrag dat daar één op één bij past.

Inhoud

De vierdaagse training ‘Beïnvloeden en beïnvloed worden’ is er op gericht om op een natuurlijke wijze iets van de ander gedaan krijgen en is gebaseerd op het ‘de Haas invloedmodel’. Het geeft vanuit vier basisvormen een beeld over hoe beïnvloeden in zijn werk gaat.

1. Directe communicatie: Spreek uit wat je wilt, wat je vindt en wat je voelt. Dit vanuit een krachtige, volwassen houding en uitstraling, van binnen uit, vanuit je innerlijke mens zijn.

2. Informatie verwerving: Ontdek wat de ander wil, wat de ander vindt en wat de ander voelt. Dit door goed te waarnemen, passende vragen te stellen en goed samen te vatten

3. Overtuigen en adviseren: Hierbij staat het onderwerp centraal en de ideeën die je daarbij hebt. Dit aan de orde stellen door logisch en beheerst te argumenteren, enthousiasme en boeiend te presenteren.

4. Onderhandelen: Het komen tot een overeenstemming die recht doet aan elkaars belangen: Dit door tegemoet te komen aan tegenstellingen, wederzijdse concessies te doen en uit te ‘ruilen’ vanuit wederkerigheid.

Resultaat

Aan het einde van de training ben je gegroeid in je handelingsperspectief: je ziet en hebt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Je hebt (weer) de beschikking over gedragsvormen die passen bij een volwassen houding en uitstraling. Je hebt inzicht in en bent je bewust van je persoonlijke invloedstijl en bent flexibel om hier als de situatie erom vraagt een andere stijl toe te passen. Het oefenen van invloed gaat je beter af zonder dat dit afbreuk doet aan de relatie met de ander, sterker nog, het draagt bij aan een mooiere verbinding met de ander. Je merkt dat invloed vanuit volwassenheid, houding, uitstraling en gedrag, ook meer impact teweeg brengt. Dit geldt zeker ook als het beïnvloeden in groepsverband gaat. Tot slot geeft de training inzicht in je ontwikkel- en belemmerpunten die je mee neemt om in de dagelijkse praktijk aan te werken. Iedere deelnemer heeft na afloop van de training recht op een advies uur waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De resultaten en ervaringen van de hele week houd je bij in je eigen leerdagboek.

Door het vele oefenen in de grote groep en in subgroepen, maak je kennis met de beïnvloedingspsychologie, waardoor je in staat bent aan te sluiten bij de behoeften van de ander. De persoonlijke aandacht is groot. De leermethode is indringend waardoor deze gedragstraining een zeer hoog rendement heeft. Je werkt in deze training voor jezelf en met jezelf, voor anderen en met anderen.

Opzet

Deze vierdaagse training vindt aaneengesloten plaats met overnachting. De groepen worden bewust klein gehouden met maximaal 8 deelnemers. Hierdoor is er veel aandacht voor (onderlinge) interactie, praktijksituaties, gericht oefenen en ruimte voor persoonlijke vraagstukken en ontwikkeling. Dit begint met de mogelijkheid tot een intakegesprek voorafgaande aan de training. Dit kan telefonisch of op onze locatie. Iedere deelnemer heeft verder na afloop van de training recht op een advies uur waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Voorafgaande aan de training vullen de deelnemers de Slow Insights Survey in. Deze survey met 100 stellingen geeft inzicht in persoonlijke ontwikkel-belemmer-koester- en uitgangspunten. Door de 360gr feedback geeft de survey inzicht in het beeld dat anderen over deze punten hebben.

De training wordt begeleid door de vaste trainers voor ‘Beïnvloeden en beïnvloed worden’: Hans Heijnen, Christianne Nagel en Barbara van Arkel. Het is mogelijk dat gewerkt wordt met een co-trainer of training acteur.

Overige informatie

Aanvangskwalificaties

HBO werk- en/of denkvermogen.  Communicatieve vaardigheden en enkele jaren ervaring in het werkveld van adviseren, coachen of leidinggeven of de ambitie om hierin door te groeien.

Doelgroep

Leidinggevenden, adviseurs, coaches die willen doorgroeien naar senior functie.

Studiemateriaal

Bij aanvang van de training ontvang je een studiemap met onderliggende theorie, opdrachten en oefeningen.

Studiebelasting

11 dagdelen contacturen en 2 dagdelen (t)huiswerk)