Slow gesprekscyclus

Het is vaak lastig om tijdens een functionerings- en/of ontwikkelgesprek te zeggen wat je echt bezighoudt en wat je ergens van vindt. Jezelf uitspreken en iemand aanspreken is namelijk niet altijd gemakkelijk. Mensen zijn geneigd om eromheen te praten als het over reflectie en feedback gaat. Het is handig om hier handvatten bij te krijgen. 

De Slow gesprekscyclus zorgt ervoor om dit gesprek op gang te brengen en sturing te geven. Door het invullen van stellingen in de Slow reflector app gericht op jouw functioneren en ontwikkelen door jou en en je feedbackgevers krijg je direct een beeld waar jouw ontwikkel-, koester- en jullie verschilpunten liggen. Je uitspreken over deze punten geeft een eerste inzicht in het (h)erkennen van de impulsen van en naar je kern.

Je ontvangt een uitgebreide rapportage, zodat je direct op een effectief en plezierige manier met de gesprekscyclus aan de slag kan! De slow professionals begeleiden je bij het werken met de rapportages. Wil je als organisatie de gesprekscyclus onderdeel maken van bijvoorbeeld de HR-cyclus of inzetten als alternatief 360 graden feedback? Onze professionals ondersteunen hier graag bij.

Duurzaam ontwikkelen vanuit het organisatieperspectief betekent dat onze inspanningen erop gericht zijn om het ontwikkelen te verankeren in de organisatie en of het team zelf. Dit betekent, als mogelijk, mensen intern op te leiden om zelf te werken met onze toepassingen. Hiervoor hebben we binnen de Slow opleiding, de Slow gebruikerstrainingen en de opleiding Slow ontwikkelcoach ingericht. Deze kan ook incompany worden georganiseerd. 

Hieronder staat schematisch de gesprekscyclus toegelicht. Meer weten?