Marjella Adriaans

Ik begeleid organisaties, teams en medewerkers bij ontwikkelvraagstukken met als doel beweging creëren. Want, wanneer er beweging ontstaat, ontstaan er kansen en mogelijkheden. SLOW (Samen Lerend Op Weg) geeft praktische handvatten om vanuit verbinding en dialoog die beweging te creëren.

Verbinding is voor mij het belangrijkste in het leven, verbinding met onszelf en in interactie met anderen en onze omgeving. Via verbinding ontstaat een mooiere leefwereld, een duurzame samenleving en een mensgerichte werkomgeving. 

Verbinding maken kent vele facetten zoals jezelf kwetsbaar opstellen, je verlangens uitspreken, actief luisteren, geloofwaardig zijn en vertrouwen geven. Daarnaast omvat het ook innoveren, invloed uitoefenen, rekening houden met diverse subjectieve waarheden, kortom het creëren in interactie vraagt nogal wat.

Het is mijn talent, vanuit Samen Leren, anderen in staat te stellen om verbinding tot stand te brengen, betekenis te geven en vanuit eigen regie doelen te realiseren!